İlaç etiketleri

 
Bir ilaç etiketi, ait olduğu ilacın kullanım şekli konusunda müşteriyi bilgilendirir,
o nedenle, etiketi hatalı olan bir ilacın, büyük miktarda ve masraflı olarak piyasadan
toplatılması gerekebilir. Sonuç olarak, ilaç etiketlerinin hatasız olarak mükemmel
bir şekilde üretilmeleri gerekir.