İzlenebilirlik

 

Üretimde devamlılık, kalite, süreklilik anlayışı ile eco , üretim süreçlerinde izlenebilirlilik
kavramını bir ilke haline getirmiştir. Hammadde’de izlenebilirlik ile yaptığı her ürünün, aynı
standartlarda tekrar tekrar üretilmesini sağlamakta, ürünün kullanım ömrünü maksimize
etmekte, geri dönüşlerde hızlı ve doğru sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır.